1. Polska 29 lotów
2. Stany Zjednoczone 22 loty
3. Niemcy 15 lotów
4. Hiszpania 8 lotów
5. Indonezja 6 lotów
6. Wielka Brytania 6 lotów
7. Włochy 6 lotów
8. Hong Kong 4 loty
9. Katar 4 loty
10. Portugalia 4 loty
11. Szwecja 4 loty
12. Ukraina 4 loty
13. Chiny 2 loty
14. Cypr 2 loty
15. Francja 2 loty
16. Maroko 2 loty
17. Turcja 2 loty
18. Wenezuela 2 loty
19. Węgry 2 loty