1. Polska 37 lotów
2. Stany Zjednoczone 22 loty
3. Niemcy 19 lotów
4. Hiszpania 12 lotów
5. Wielka Brytania 8 lotów
6. Włochy 8 lotów
7. Indonezja 6 lotów
8. Hong Kong 4 loty
9. Katar 4 loty
10. Portugalia 4 loty
11. Szwecja 4 loty
12. Ukraina 4 loty
13. Albania 2 loty
14. Chiny 2 loty
15. Cypr 2 loty
16. Francja 2 loty
17. Jordania 2 loty
18. Maroko 2 loty
19. Turcja 2 loty
20. Wenezuela 2 loty
21. Węgry 2 loty